Wydarzenia

StypendiumStypendium

Aby wziąć udział w konkursie o stypendium wystarczy na adres fundacja@sportowaszansa.pl wysłać zgłoszenie, które powinno zawierać: 1. dane uczestnika (a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat również dane jej opiekuna); 2. potwierdzoną skanami dokumentów listę osiągnięć oraz opinię trenera; 3. zdjęcie; 4. krótki opis sportowej kariery ze wskazaniem dlaczego to właśnie Tobie powinno przypaść nasze stypendium; 5. zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz umieszczenie zdjęcia na naszych stronach w celach konkursowych (w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia zgoda musi być wyrażona przez jej opiekuna).W konkursie mogą wziąć osoby, które nie ukończyły (i w trakcie pobierania stypendium nie ukończą) 21 roku życia. Na zgłoszenia czekamy do końca września 2017r.

19
21
20
22