O Fundacji

       Pomysł na powołanie do życia Fundacji zrodził się w naszym rodzinnym gronie. Uznałyśmy,
że będzie to najlepsza forma kontynuacji działań mojego męża Grzegorza Dolniaka. Sprawiało mu ogromną radość, że może pracować z ludźmi, poznawać ich i rozmawiać. Wielką satysfakcję dawało mu pomaganie innymi. Bardzo cenił sobie kontakt z dziećmi i młodzieżą. Często powtarzał, że pełni zapału i entuzjazmu młodzi ludzie są dla niego źródłem energii i inspiracją do intensywnej pracy.
Lubił sport - był zawodnikiem drużyny siatkarskiej. Gorąco kibicował zespołowi z Będzina.

      Wraz z mamą Grzegorza uznałyśmy, że fundacja połączy te wszystkie pasje. Fundacja im. Grzegorza Dolniaka wspiera i promuje młodzież uzdolnioną sportowo. Swoim zasięgiem obejmuje cały kraj, jednak na wybór profilu jej działalności niebagatelny wpływ miały sportowe sukcesy młodych ludzi z Zagłębia i ze Śląska. Nie sposób wymienić wszystkich utalentowanych sportowców,
ale w samym Będzinie jest ich wielu, jak choćby Angelika Wątor, szablistka zaliczana do grona 10 najlepszych kadetek na świecie. Z pobliskiej Czeladzi pochodzi młodzieżowy mistrz olimpijski
z Singapuru, Krzysztof Brzozowski uznawany za następcę Władysława Komara i Tomasza Majewskiego. Wokół siedziby Fundacji funkcjonuje wiele klubów i ośrodków sportowych, w których młodzi ludzie realizują swoje sportowe pasje. Dla niektórych sport staje się wielką życiową przygodą, a dla wszystkich, którzy go uprawiają, jest doskonałą lekcją życia. Uczy poświęcenia, ogromnego zaangażowania i wysiłku. Uczy rywalizacji i zachowań fair play. Uczy zatem takich cech, które są niezwykle przydatne w całym życiu i wszystkich jego dziedzinach.

      Dlatego też nasza Fundacja stwarza młodym ludziom sportową szansę zarówno na sukces, jak i na lepsze, bardziej wartościowe i piękne życie. Jesteśmy przekonane, że Grzegorz Dolniak całym sercem poparłby tę ideę, bo jest ona zarówno kontynuacją jego działań, jak i kwintesencją jego życia.


Barbara Dolniak                                           Patrycja Dolniak

Patron Honorowy Fundacji                       Prezes Zarządu Fundacji

                 

Nr rachunku bankowego 20203000451110000002603710.
19
21
20
22